PROFOUS LEGAL | advokátní kancelář

Odborné právní články

Pokuta za rozhovor v televizi Nova s výživovým poradcem

disease-4392169_1920.jpg

Výživový poradce na televizi Nova doporučoval doplněk stravy Proenzi 3+ jako zázrak na bolavé klouby. Akciovou společnost Walmark to stálo 1.100.000,-Kč, ačkoliv rozhovor trval necelé čtyři minuty a byl odvysílaný mimo hlavní televizní čas.

Sjednání více druhů práce a jejich následné přidělování

office-620817_1280.jpg

Dopisem ze dne 25. 4. 2014 žalovaný sdělil žalobci, že s ním rozvazuje pracovní poměr výpovědí podle ustanovení § 52 písm. e) zákoníku práce. Důvod výpovědi spatřoval v tom, že žalobce na základě lékařského posudku o zdravotní způsobilosti k práci K. N. ze dne 17. 4. 2014 dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost „z příčiny obecného onemocnění k pracovnímu zařazení řidič, údržbář“.

Advokátní úschova

lady-justice-2388500_1280.jpg

Žalobou podanou u Městského soudu v Praze (dále jen „městský soud“) se žalobce domáhal ochrany před nezákonným zásahem žalované spočívajícím ve zveřejnění pohybů na účtech advokátní úschovy, které má žalobce a právnické osoby, jejichž jménem žalobce jedná, zřízeny u advokáta.

Aktualita: Ústavní soud zrušil část advokátního tarifu

caution 943376 1280

Ústavní soud dne 5. února 2020 zrušil část advokátního tarifu. Ta upravovala výpočet odměny opatrovníka ústanoveného soudem dle zák. č. 418/2011 Sb., zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů.

Prezident podepsal novelu zákona o obchodních korporacích

pen 1743189 1280

Nový rok s sebou přináší několik poměrně významných změn v právní úpravě. Novela zákona o obchodních korporacích, kterou připravilo Ministerstvo spravedlnosti, je jednou z nich.

K vypořádání společného jmění

couple 1030744 1280

Nejvyšší soud se vyjádřil k výši částky při vypořádání společného jmění manželů následovně. 

Nemajetková újma - nárok na úroky z prodlení?

hammer 719066 1280

Na konci roku 2019 se Ústavní soud vyjádřil k úrokům z prodlení u náhrady nemajetkové újmy a překvapivě se tak odchýlil od praxe obecných soudů. 

Průlomové rozhodnutí - trest vyhoštění

library 869061 1280

Ústavní soud dospěl k závěru, že trest vyhoštění, vykonávaný po více jak 20 let s ohledem na spáchaný trestný čin a současný život stěžovatele, nemůže nadále plnit svůj účel.

Ochrana osobnosti a meze svobody projevu v médiích

newspaper 1595773 1280

Nejvyšší soud se ve svém rozsudku ze dne 29. srpna 2019 sp. zn. 25 Cdo 3423/2018 znovu vyslovil ve věci ochrany osobnosti.