Průlomové rozhodnutí - trest vyhoštění

library 869061 1280

Ústavní soud dospěl k závěru, že trest vyhoštění, vykonávaný po více jak 20 let s ohledem na spáchaný trestný čin a současný život stěžovatele, nemůže nadále plnit svůj účel.

Neumožňuje totiž jakkoliv zohlednit stěžovatelovu upřímnou snahu po nápravě a neposkytuje mu žádnou naději, že jednou při splnění určitých, byť i přísných podmínek, stěžovatelova povinnost vykonávat tento trest zanikne. Takový trest je z pohledu účelu trestu nepřijatelný. Ústavní soud se proto pokusil tuto nepříznivou situaci zmírnit. S ohledem na chybějící explicitní ustanovení trestních kodexů o možnosti reagovat na již vykonanou délku trestu nebo chování odsouzeného, vázán jen ústavním pořádkem, sám provedl ústavně konformní výklad § 350h odst. 4 trestního řádu v tom smyslu, že za okolnost, která by bránila uložení trestu vyhoštění na dobu neurčitou, je třeba považovat i aktuální zjištění, že se stěžovatel v průběhu výkonu tohoto trestu napravil.

Celý text nálezu Ústavního soudu naleznete zde: 

https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2019/III._US_3628_18_an.pdf

 


Vytisknout   E-mail