Pozastavení plateb úvěrů a hypoték - odložení splátek

Odložit splácení je možné u spotřebitelských úvěrů bankovních i nebankovních společností, splátkových úvěrů, úvěrů na bydlení (hypotéky a úvěry od stavebních spořitelen) a u podnikatelských úvěrů. Splátky bude možné odložit u  úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020.

V případě hypoték je možné splácení přerušit také u smluv sjednaných před 26. březnem, které byly čerpány po tomto datu. Moratorium se naopak nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu. Splátky také nelze odložit u úvěrů, u kterých byl dlužník k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů. 

O odložení splátek bude vždy nutné požádat konkrétní banku, nejedná se o automatický odklad. Klient banky tak nemůže přestat splátky pouze platit, žádost mu musí být schválena. Odklad bude umožněn všem klientům (fyzickým osobám, živnostníkům i firmám), kteří zaznamenali negativní ekonomický dopad koronavirové epidemie. Tuto skutečnost klient uvede v žádosti o odklad splátek.

Odložit splátky lze na tři nebo šest měsíců. Klienti, kterým již banka v minulých dnech odklad na tři měsíce schválila, budou moci v případě, že to budou požadovat, odložit splátky i na v zákoně schválených šest měsíců. Banky tuto situaci budou s klienty řešit individuálně. Odložení splátek je zdarma. Podle vládního návrhu nedojde k navýšení výše měsíční splátky úvěru, klienti uhradí odložené splátky s úroky později. Banky k tomuto „doplatku” přistupují individuálně. Některé dobu splatnosti úvěrů prodlouží.

Pokud mají klienti sjednáno pojištění proti neschopnosti splácet, nejčastěji proti ztrátě zaměstnání či nemoci, a budou nezaměstnaní či hospitalizovaní, pojišťovna za ně (podle toho jaký typ pojištění mají) splátky uhradí.

Pokud klient banky odložení splátky využije, délka splacení úvěru se adekvátně prodlouží o dobu, po kterou bude přerušeno. Přerušení splácení úvěrů nepovede k negativnímu zápisu v registrech. V případě přerušení splácení zaplatí spotřebitelé i živnostníci splátky s úroky později. To zejména proto, že po dobu odkladu nebudou klienti splácet ani úroky ani jistinu. Dlužná částka se však bude úročit i nadále. Je třeba tedy počítat s tím, že za odklad splácení lidé v budoucnu zaplatí.

Vedle moratoria schválila vláda schválila novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která rozšiřuje okruh úvěrů, u nichž jsou stanoveny maximální sankce za opožděné splátky. Doposud byla výše sankcí omezena u úvěrů pro spotřebitele. Nově se tato ochrana bude vztahovat i na úvěry pro osoby samostatně výdělečně činné.


Vytisknout   E-mail