Bankovní produkty České exportní banky

Česká exportní banka v době virové pandemie ve spolupráci s exportní pojišťovnou EGAP nyní nabízí finanční produkty a služby za zvýhodněných podmínek.

ČEB je připravena pomoct všem exportérům, bez ohledu na velikost firmy, poskytnutím produktů, které podpoří vývoz českého zboží do zahraničí:

  • předexportní financování - pokrytí prostředků na nákup materiálu, pořízení nového stroje a vybavení nebo pokrytí mzdových nákladů,
  • financování zahraničního odběratele - úvěr zahraničním odběratelům, které mají zájem o výrobku a služby exportéra a hledají vhodnou formu financování pro jejich nákup,
  • odkup pohledávek - v případě potřeby snížení pohledávek v účetní bilanci nebo zvýšení likvidity bez nutnosti čerpání dalšího úvěru, případně prodloužení splatnosti pohledávek odběratelům exportéra,
  • bankovní záruky - pro uvolnění cash-flow při nákupu zásob od zahraničních dodavatelů, zpoždění plateb za již dodané zboží (tzv. zádržné), apod.

Vytisknout   E-mail