ZMĚNA: Náhrada škody způsobená fyzickým a právnickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními státu

Došlo ke změně legislativního rámce, kdy Vláda České republiky začala na konci března nová opatření vyhlašovat v souvislosti se zákonem č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů namísto zákona č. 240/200, Sb., zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Podnikatelé tak v současné chvíli nemají nárok na odškodnění a nelze nyní předpokládat budoucí vývoj situace. 

O vývoji situace Vás budeme neprodleně informovat. 


Vytisknout   E-mail