Městská část Praha 1 zavádí odklad splátek nájemného

Radní Prahy 1 vzhledem k mimořádným opatřením vlády rozhodli proto o odkladu splátek nájemného za nebytové prostory ve správě Městské části Praha 1, a to až do výše složené kauce.

Dále Praha 1 nebude uplatňovat sankce za prodlení se splátkou nájemného. Zároveň se také pozastavuje valorizace nájemného.

„V této těžké situaci se snažíme vyjít živnostníkům a podnikatelům vstříc, proto městská část Praha 1 umožní odklad splátek nájemného až do výše kauce. Nájemné bude zatím hrazeno z této kauce, na jejíž doplnění bude nájemce mít čas až do 30. června 2021,“ uvedl starosta MČ Praha 1 Petr Hejma.

Městská část dále nebude uplatňovat sankce za prodlení s jakoukoliv splátkou nájemného, jejíž splatnost nastala v době vyhlášení nouzového stavu. Porušení platební morálky také nebude považováno za důvod k výpovědi. Odklad splátek, ani nevymáhání sankcí za prodlení se netýkají plateb za služby.

Zároveň Praha 1 do odvolání pozastavuje účinnost valorizace nájemného o inflaci loňského roku za užívání nemovitých věci. Radní Prahy 1 rozhodli o dočasném odložení účinnosti navýšení nájemného, než bude v této věci rozhodnuto definitivně.

Zdroj: Tisková zpráva ze dne 19. března 2020 Mětské části Praha 1

K takovým krokům přistupují i další městské části hlavního města Prahy. V případě potřeby se na nás v této problematice neváhejte obrátit.


Vytisknout   E-mail