Nové omezení pohybu: Na veřejnosti nejvýše dvě osoby

Vláda od 24. března 2020 zpřísnila přijatá opatření a to tak, že omezila počet osob společně se pohybujících na veřejnosti. 

S účinností od 24. března 2020 do 1. dubna 2020 je stále v platnosti nařízení o omezení pohybu na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou, jakožto i nařízení pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v nařízení.

Těmi jsou: 

  1. nezbytná cesta za rodinou nebo osobami blízkými,
  2. cesta nezbytně nutná k obstarání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkách, zajištění péče o dětí, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
  3. cesta nezbytně nutná k zajištění potřeb a služeb podle výše uvedeného bodu pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
  4. cesta do zdravotnického zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
  5. cesta za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, 
  6. výkon povolání nebo činnosti sloužící k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrana zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a služby, veřejná hromadná doprava a další infrastruktura, služby pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče, 
  7. pobyt v přírodě nebo parcích, 
  8. cesta zpět do místa svého bydliště, 
  9. účast na pohřbu. 

Dne 24. března 2020 bylo přijato opatření, kterým se nařizuje pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a rovněž se nařizuje záchovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné.

Zdroj: Mimořádné opatření č. j. MZDR 12745/2020-1/MIN/KAN


Vytisknout   E-mail