corona 4930541 1920

Vážení, 

pandemie koronaviru přinesla v České republice mnoho opatření, která se každým dnem drasticky mění. Tato ovlivnila běžný život občanů a rovněž ekonomickou situaci podnikatelů. V naší advokátní kanceláři jsme připraveni Vám obratem pomoci se zodpovězením právních otázek, které v návaznosti na opatření státu vyvstanou. Obracet se na nás můžete v souvislosti s problematikou pracovněprávních vztahů zaměstnavatelů a zaměstnanců, aspektů smluvního či zdravotního práva, náhrady škody vůči státu vzniklé v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními a mnoho dalšího. Rovněž jsme připraveni Vám obratem poskytnout poradenství ohledně daňových úlev a finačních nároků, na které mají fyzické osoby a podnikatelé v důsledku situace právo.

Níže Vám přinášíme hrubý výčet opatření, které naše orgány přijaly. Dovolujeme si Vás upozornit, že poskytnuté informace jsou vždy k aktuálnímu datu a situaci a nelze předvídat, jak se legislativa bude vyvíjet v budoucnu. O všem jsme připraveni Vás neprodleně informovat.

Pod tímto textem naleznete články, které Vám přinášejí nejnovější informace ohledně současné situace. 

Daňové úlevy

 • daň z příjmů 
 • srážková daň
 • DPH
 • prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně a pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve všech případech
 • ostatní daně
 • správní poplatky
 • daň z nabytí nemovitých věcí
 • pozastavení třetí a čtvrté vlny EET

Úvěr COVID – bezúročné financování pro podnikatele zasažené infekcí koronaviru

Příjem žádostí byl pozastaven k 20. 3. 2020 v 8:00 hod. O dalším postupu Vás budeme informovat. 

 • zvýhodněný podnikatelský úvěr poskytovaný Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s.
 • nutno prokázat, že se podnikatel dostal do potíží v souvislosti s koronavirem
 • jednotlivé úvěry bude banka posuzovat individuálně
 • úvěr bez poplatků ve výši 500 tis. až 15 mil. Kč
 • až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu
 • splatnost až 2 roky
 • odklad splátek až na 12 měsíců 
 • zajištění úvěr blankosměnkou s avalem nebo bez avalu (ve vazbě na typ žadatele)

Náhrada škody způsobená fyzickým a právnickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními státu

 • dle zákona je stát povinen nahradit škodu způsobenou v příčinné souvislosti s krizovým opatřením, které zasáhlo do práv a povinností osob
 • poškozený může uplatňovat skutečnou škodu, ušlý zisk anebo oba tyto nároky zároveň, zákon rozsah náhrady nijak neomezuje, a to ani co do druhu náhrady ani co do výše náhrady

Se všemi těmito opatřeními jsme připraveni Vám okamžitě pomoci, jakožto i s dalšimi situacemi zde neuvedenými. Obracejte se na nás na telefonním čísle +420 775 882 388 nebo e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Věříme, že Vám tuto složitou a náročnou situaci pomůžeme překonat. 

S úctou, tým Profous Legal

Pozastavení plateb úvěrů a hypoték - odložení splátek

Odložit splácení je možné u spotřebitelských úvěrů bankovních i nebankovních společností, splátkových úvěrů, úvěrů na bydlení (hypotéky a úvěry od stavebních spořitelen) a u podnikatelských úvěrů. Splátky bude možné odložit u  úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020.

Návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Ministerstvo financí plánuje předložit vládě návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, která je v současnosti ve výši 4 % z celkové kupní ceny. Součástí opatření je úprava v oblasti daňového uplatnění odpočtů z nově uzavíraných hypotečních úvěrů.

Odklad plateb nájemného pro určené období pro podnikatele a nájemce bytů

Zákon se týká těch, kteří museli své provozovny uzavřít v březnu, a to právě v důsledku vládních nařízení. Ustanovení zákona se použijí na nájem nebo podnájem prostoru nebo místnosti, je-li účelem nájmu provozování podnikatelské činnosti v tomto prostoru nebo v této místnosti a slouží-li prostor nebo místnost alespoň převážně k podnikání, bez ohledu na to, zda je účel nájmu v nájemní smlouvě vyjádřen. Dále se použijí i na pacht, je-li podstatnou částí předmětu pachtu prostor sloužící podnikání.

Bankovní produkty České exportní banky

Česká exportní banka v době virové pandemie ve spolupráci s exportní pojišťovnou EGAP nyní nabízí finanční produkty a služby za zvýhodněných podmínek.

Možnost vycestovat v odůvodněných případech

Od 14. 4. 2020 mohou občané v nezbytných a jasně odůvodněných případech vycestovat do zahraničí. Návrh Ministerstva vnitra vychází vstříc lidem, kteří např. musejí jet do zahraničí vyřídit úřední povinnosti, vyjet na služební cestu, na pohřeb, za rodinou nebo v jiné mimořádné naléhavé situaci. Hranice ale nadále zůstávají kvůli šíření koronaviru zavřené.

Změny v oblasti cestovního ruchu

Parlament České republiky se usnesl opatřeních v oblasti cestovního ruchu v souvislosti s pandemií koronaviru pro zájezdy s termínem zahájení od 20. 2. 2020 do 31. 8. 2020. Za tyto zrušené zájezdy mohou tuzemské cestovní kanceláře odložit vrácení peněz a místo nich mohou klientům vydat poukazy v plné hodnotě ceny zájezdu, a to pro využití  v rámci ochranné doby do 31. 8. 2021.

ZMĚNA: Náhrada škody způsobená fyzickým a právnickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními státu

Došlo ke změně legislativního rámce, kdy Vláda České republiky začala na konci března nová opatření vyhlašovat v souvislosti se zákonem č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů namísto zákona č. 240/200, Sb., zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Omezení pohybu a maloobchodního prodeje bylo prodlouženo do 11. dubna 2020

Omezení pohybu a maloobchodního prodeje a některých služeb kvůli pandemii koronaviru bude v České republice platit nejméně do 11. dubna 6 hodin ráno.

Městská část Praha 1 zavádí odklad splátek nájemného

Radní Prahy 1 vzhledem k mimořádným opatřením vlády rozhodli proto o odkladu splátek nájemného za nebytové prostory ve správě Městské části Praha 1, a to až do výše složené kauce.

Vláda odložila finanční pomoc pro OSVČ

Návrh ministryně financí, aby osoby samostatně výdělečně činné dostávaly po dobu omezení kvůli koronaviru 15 tisíc měsíčně byl začátkem týdne odložen.

COVID II - pražští podnikatelé na bezúročný úvěr momentálně nedosáhnou

V posledních dnech byla zveřejněna informace, že vláda spouští program COVID II, jako pomoc malým a středním podnikatelům. 

Zavedení institutu Loss carryback

Jedná se o institut zpětné daňové ztráty u daně z příjmů FO i PO za rok 2020.

Plošné prominutí daně z přidané hodnoty na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků

Toto prominutí se vztahuje na roušky, respirátory a další ochranné pomůcky. Dále se vztahuje na dezinfekční prostředky a také na suroviny pro jejich výrobu. Prominutí daně platí na období od 12. března 2020 po celou dobu trvání nouzového stavu.

Program ANTIVIRUS

V souvislosti s krizovou situací v České republice vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí program na ochranu zaměstnanců. 

Nové omezení pohybu: Na veřejnosti nejvýše dvě osoby

Vláda od 24. března 2020 zpřísnila přijatá opatření a to tak, že omezila počet osob společně se pohybujících na veřejnosti. 

Další vládní podpůrný program: úvěr COVID 2 pro malé živnostníky

Situace ohledně koronaviru ukázala, že nejohroženější skupinou jsou malí živnostníci, z nichž mnoho je na pokraji krachu. Vláda uvažuje o možné pomoci i pro tuto skupinu podnikatelů, návrh je momentálně v jednání.

Poslanci schválili ošetřovné až do 13. narozenin po dobu uzavření škol

Ošetřovné se bude nově poskytovat po celou dobu mimořádných opatření v souvislosti s epidemií, kdy budou uzavřené školy a další dětská zařízení, tedy bude náležet i po vyčerpání řádné podpůrčí doby (9 dní, resp. 16 dní u samoživitelek a samoživitelů).

Prominutí pokuty - daň z nabytí nemovitých věcí

Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň.

Odpuštění záloh pro OSVČ na 6 měsíců

Stát na půl roku odpustí všem živnostníkům platby povinného důchodového pojištění, a to zpětně od března 2020.

Vláda schválila prodloužení omezení pohybu do 1. 4. 2020

Mimořádné opatření, kterým vláda po vyhlášení stavu nouze omezila do úterý 24. března až na výjimky volný pohyb a pobyt osob, bude kvůli vývoji pandemie koronaviru v České republice rozhodnutím vlády prodlouženo až do 1. dubna 6.00 hodin ráno.

Poslanecká sněmovna schválila pozastavení EET

Ministerstvo financí s ohledem na vývoj aktuální situace pozastavuje Elektronickou evidenci tržeb, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců.