Aktualita: Česká republika se pravděpodobně dočká institutu hromadného řízení

courthouse 1223279 1280

Pravděpodobnost zavedení nového institutu v českém právním systému nabrala v posledních dnech na síle. Vláda podpořila zavedení hromadných žalob. Co to pro Českou republiku znamená? 

Ministerstvo spravedlnosti při přípravě nového zákona kladlo důraz na zvýšení efektivnosti při vymáhání nároků z protiprávního jednání nepoctivých podnikatelů. V evropských státech se hromadnou žalobou uplatňují nároky vzešlé z protiprávního jednání podnikatelů, ale zároveň také z pracovněprávních vztahů a porušení předpisů týkajících se životního prostřední. 

V České republice ministerstvo v mezidobě zúžilo okruh otázek, v jejichž věci se bude dát hromadná žaloba použít, a to pouze na spotřebitelské spory. Dále nebude možno vést hromadné řízení ve chvíli, kdy podniky svou činností poškodí životní prostředí. To vychází z tiskové zprávy Ministerstva spravedlnosti.

Hromadné řízení bude spočívat v uplatnění stejných nebo podobných nároků v jednom soudním řízení různými lidmi. Jedná se zejména o nároky, jejichž výše není pro započetí soudního sporu pro žalobce výhodná a tak k zahájení takového řízení nepřistoupí. 

Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva spravedlnosti České republiky 

I dreamed a lot about the car. But I won it only thanks to Yukon Gold Casino.

Vytisknout   E-mail