Get Adobe Flash player

ZASTUPOVÁNÍ PŘED SOUDY

Naše advokátní kancelář v žádném případě neopomíjí jednu z hlavních agend advokacie, a to zastupování klientů v řízení před soudními i jinými orgány. I přes naši veškerou snahu docílit vyřešení problému smírnou cestou existuje řada situací, které nelze vyřešit jinak než soudním řízením. Tým právníků advokátní kanceláře Profous Legal je schopen převzít vaše zastoupení jak v řízení před soudy všech typů či stupňů, tak i v již probíhajících řízeních.

V oblasti právního zastoupení poskytujeme zejména tyto služby:

 • zastupování před:
  • obvodními a okresními soudy,
  • krajskými soudy,
  • vrchními soudy,
  • Nejvyšším soudem ČR,
  • Nejvyšším správním soudem ČR,
  • Ústavním soudem ČR,
  • rozhodčími soudy,
  • správními orgány,
 • jednání s protistranou s cílem dosáhnout smíru,
 • zpracovávání právních analýz stavu sporu a návrhů strategie,
 • konzultace s klientem ohledně postupu ve věci,
 • příprava písemnosti a podání vztahující se ke sporu, zejména žalob či vyjádření k nim,
 • sepis a podávání řádných i mimořádných opravných prostředků

KONTAKT

Profous Legal advokátní kancelář

V Jámě 1,
110 00 Praha 1,
Česká republika

IČ: 49367862
DIČ: CZ6301030857

Tel.: +420 225 340 235
Fax: +420 225 340 239

E-mail: info@profouslegal.com

NAŠI PARTNEŘI

Aspen Business Centre s.r.o.

logo ABC

Profous Legal advokátní kancelář | adresa V Jámě 1, Praha 1, PSČ 110 00 | IČ 49367862 | DIČ CZ6301030857
telefon: +420 225 340 235 | fax: +420 225 340 239 | e-mail: info@profouslegal.com | login