Get Adobe Flash player

SPRÁVNÍ PRÁVO

Ve správním právu poskytujeme komplexní právní služby v řízeních se správními institucemi a to zejména:

  • poradenství v oblasti správního práva,
  • zastupování účastníků správního řízení před orgány státní správy i samosprávy,
  • zastupování klientů ve věcech správního trestání, v přestupkovém řízení, stavebním řízení, vodoprávním řízení, řízení před živnostenskými úřady a řízení u policie,
  • sepisování jednotlivých podání na orgány státní správy a samosprávy – návrhy na zahájení řízení, vyjádření ve věci, stížnosti, opravné prostředky, žádosti,
  • sepisování správních žalob,
  • vyřízení živnostenských oprávnění a jejich změn,

KONTAKT

Profous Legal advokátní kancelář

V Jámě 1,
110 00 Praha 1,
Česká republika

IČ: 49367862
DIČ: CZ6301030857

Tel.: +420 225 340 235
Fax: +420 225 340 239

E-mail: info@profouslegal.com

NAŠI PARTNEŘI

Aspen Business Centre s.r.o.

logo ABC

Profous Legal advokátní kancelář | adresa V Jámě 1, Praha 1, PSČ 110 00 | IČ 49367862 | DIČ CZ6301030857
telefon: +420 225 340 235 | fax: +420 225 340 239 | e-mail: info@profouslegal.com | login