Get Adobe Flash player

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

V právním odvětví duševního vlastnictví se náš tým specializuje především na oblasti:

  • autorského práva,
  • ochranných známek,
  • patentů,
  • licenčních smluv,
  • průmyslového práva,
  • zastupování klientů v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví

KONTAKT

Profous Legal advokátní kancelář

V Jámě 1,
110 00 Praha 1,
Česká republika

IČ: 49367862
DIČ: CZ6301030857

Tel.: +420 225 340 235
Fax: +420 225 340 239

E-mail: info@profouslegal.com

NAŠI PARTNEŘI

Aspen Business Centre s.r.o.

logo ABC

Profous Legal advokátní kancelář | adresa V Jámě 1, Praha 1, PSČ 110 00 | IČ 49367862 | DIČ CZ6301030857
telefon: +420 225 340 235 | fax: +420 225 340 239 | e-mail: info@profouslegal.com | login