Get Adobe Flash player

O nás

Advokátní kancelář vykonává svou činnost na území České republiky a Slovenska prostřednictvím vlastní sítě právníků, ale i partnerských advokátních kanceláří v zahraničí. Díky svému personálnímu obsazení a rozsahem svého zaměření advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni.

Kromě vlastního realizačního týmu naše advokátní kancelář využívá i spolupráci s externími poradci v oblasti související s poskytováním právních služeb, jakožto například s účetními a daňovými poradci, překladateli, ale také s konzultanty z oblasti čerpání prostředků z fondů Evropské unie. Tato spolupráce umožňuje poskytnutí zcela komplexního právního poradenství klientovi.

Advokáti působící v Profous Legal absolvovali zahraniční studia, studijní pobyty a stáže a pořádají ve spolupráci s odbornými agenturami semináře a workshopy ve specializovaných oblastech práva, včetně pravidelné přednáškové činnosti.

Cílem advokátní kanceláře však není jen poskytování právního servisu na základě požadavků klienta, ale rovněž pravidelná konzultační a preventivní činnost, při které informujeme klienta o nových právních normách, nových interpretacích právních norem, rozhodovací praxi - a to i v kontextu evropského práva. Zaměřujeme se i na jiné okolnosti, které mají či mohou mít dopad na činnost klienta, čímž předcházíme případným budoucím právním problémům.

Naše advokátní kancelář mimo oblasti poskytovaných služeb v žádném případě neopomíjí jednu z hlavních agend advokacie, a to zastupování klientů v řízení před soudními i jinými orgány. I přes naši veškerou snahu docílit vyřešení problému smírnou cestou existuje řada situací, které nelze vyřešit jinak než soudním řízením. Tým právníků advokátní kanceláře Profous Legal je schopen převzít vaše zastoupení jak v řízení před soudy všech typů či stupňů, tak i v již probíhajících řízeních.

AK aula 01

Profous Legal advokátní kancelář | adresa V Jámě 1, Praha 1, PSČ 110 00 | IČ 49367862 | DIČ CZ6301030857
telefon: +420 225 340 235 | fax: +420 225 340 239 | e-mail: info@profouslegal.com | login