Get Adobe Flash player

O nás

Advokátní kancelář vykonává svou činnost na území České republiky a Slovenska prostřednictvím vlastní sítě právníků, ale i partnerských advokátních kanceláří v zahraničí. Díky svému personálnímu obsazení a rozsahem svého zaměření advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby na nejvyšší úrovni.

Kromě vlastního realizačního týmu naše advokátní kancelář využívá i spolupráci s externími poradci v oblasti související s poskytováním právních služeb, jakožto například s účetními a daňovými poradci, překladateli, ale také s konzultanty z oblasti čerpání prostředků z fondů Evropské unie. Tato spolupráce umožňuje poskytnutí zcela komplexního právního poradenství klientovi.

Advokáti působící v Profous Legal absolvovali zahraniční studia, studijní pobyty a stáže a pořádají ve spolupráci s odbornými agenturami semináře a workshopy ve specializovaných oblastech práva, včetně pravidelné přednáškové činnosti.

Cílem advokátní kanceláře však není jen poskytování právního servisu na základě požadavků klienta, ale rovněž pravidelná konzultační a preventivní činnost, při které informujeme klienta o nových právních normách, nových interpretacích právních norem, rozhodovací praxi - a to i v kontextu evropského práva. Zaměřujeme se i na jiné okolnosti, které mají či mohou mít dopad na činnost klienta, čímž předcházíme případným budoucím právním problémům.

Naše advokátní kancelář mimo oblasti poskytovaných služeb v žádném případě neopomíjí jednu z hlavních agend advokacie, a to zastupování klientů v řízení před soudními i jinými orgány. I přes naši veškerou snahu docílit vyřešení problému smírnou cestou existuje řada situací, které nelze vyřešit jinak než soudním řízením. Tým právníků advokátní kanceláře Profous Legal je schopen převzít vaše zastoupení jak v řízení před soudy všech typů či stupňů, tak i v již probíhajících řízeních.

AK aula 01

JUDr. Miloš Profous

V roce 1985 ukončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, od roku 1985 je doktorem práv. Advokátem zapsaným u České advokátní komory je od roku 1988.

Působil jako společník v české renomované advokátní kanceláři Balaštík, Fiala, Profous & spol. založené v roce 1990. Rovněž působil v advokátní kanceláři Fiala, Profous, Maisner & spol. Od počátku své kariéry se specializoval na poskytování právních služeb významným českým i mezinárodním klientům a to zejména v oblasti práva obchodního a občanského, pracovního práva, dále pak práva duševního vlastnictví, IT, osobních údajů, konkurzu a vyrovnání.

Po více jak 18 letech působení v pozici společníka velké advokátní kanceláře se JUDr. Miloš Profous rozhodl pro založení vlastní právnické firmy a stal se zakladatelem advokátní kanceláře Profous Legal.

Je členem Městského sdružení advokátů v Praze, České advokátní komory, Slovenské advokátní komory a Jednoty českých právníků.

Nyní se ve své praxi specializuje především na oblasti obchodního práva, občanského práva, nemovitosti, směnky, šeky, konkurz a vyrovnání, závazkové právo a odpovědnost za škodu.

JUDr Milos Profous

Vítáme Vás na stránkách advokátní kanceláře Profous Legal!

Advokátní kancelář Profous Legal působí na trhu právních služeb navazujíce na tradici advokátní kanceláře Balaštík, Fiala, Profous & spol. založené v roce 1990. Po více jak 18 letech působení v pozici společníka velké advokátní kanceláře, se JUDr. Miloš Profous rozhodl pro založení vlastní právnické firmy.

Tým Profous Legal zakládá svojí práci na poskytování speciálních služeb – řeší právní záležitosti komplexně a dle potřeb klientů. Naši advokáti si budují s klienty vzájemnou důvěru, znají právní kontext rodiny i jejich podnikatelských aktivit, a proto jsou schopni pokaždé přijít s nejlepším řešením při každé komplikaci.

Advokátní kancelář vykonává svou činnost na území České republiky a Slovenska prostřednictvím vlastní sítě právníků, ale i partnerských advokátních kanceláří v zahraničí. Díky svému personálnímu obsazení a rozsahem svého zaměření, advokátní kancelář poskytuje právní služby na nejvyšší profesionální úrovni. Základním cílem při poskytování právních služeb je úplná spokojenost klienta, včasná informovanost klienta a poskytování komplexních řešení. Profous Legal poskytuje komplexní právní služby ve všech odvětvích práva, a to jak pro orgány státní správy a samosprávy, tak pro velké i středně velké společnosti, drobné podnikatele a fyzické osoby.

AK recepce

Profous Legal advokátní kancelář | adresa V Jámě 1, Praha 1, PSČ 110 00 | IČ 49367862 | DIČ CZ6301030857
telefon: +420 225 340 235 | fax: +420 225 340 239 | e-mail: info@profouslegal.com | login